Poradnik ogrodnika

Inwentaryzacja drzew w dużych miastach?

Inwentaryzacja drzew w dużych miastach?

Inwentaryzacja drzew przeważnie wykonywana jest przez konieczność uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów.

Proces ten stanowi nie tylko niezbędny element przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ale również podstawę do obliczenia opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew.

Inwentaryzacja ma za zadanie określić wszystkie występujące na danym terenie drzewa oraz krzewy wraz z określeniem ich parametrów. Nie każdy jest jednak świadom, że w trakcie prowadzenia inwentaryzacji przeważnie pomijane są drzewa, dla których nie ma konieczności otrzymania zgody na wycinkę. W znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody, która została wprowadzona 11 maja 2017 roku, wprowadzono dodatkowe pojęcie „zgłoszenia”, tyczące się osób fizycznych, które mają zamiar dokonać wycięcia drzewa.

Inwentaryzacja drzew – jak zgłosić ?

Aby móc złożyć takie zgłoszenie konieczne jest sporządzenie zestawienia drzew oraz krzewów razem z rysunkiem oraz mapą, które z kolei trzeba złożyć w urzędzie gminy. Należy także przygotować kompletną dokumentację dla osób fizycznych w zakresie zgłoszenia.

Przeważnie inwentaryzacja składa się nie tylko ze szczegółowego zestawienia drzew oraz krzewów razem z określeniem ich parametrów dendrometrycznych, czyli obwodu drzewa, wysokości, powierzchni zajmowanej przez poszczególne krzewy, wieku drzewa, a także części graficznej oraz opisowej. Część graficzna inwentaryzacji w zdecydowanej większości przypadków sporządzana jest za pomocą specjalistycznych programów.

Opracowanie

W każdej inwentaryzacji muszą znaleźć się także wskazania, które dotyczą gospodarki drzewostanem. Należy tutaj wytypować drzewa przeznaczone do wycinki albo do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Warto pamiętać o tym, że ze względu na występowanie na drzewach i krzewach siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, w trakcie inwentaryzacji. Konieczne jest określenie chronionych siedlisk. Oczywiście w zależności od rodzaju danej inwestycji. Częścią opracowania inwentaryzacyjnego jest także obliczenie kosztów poszczególnych opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew oraz krzewów.

W celu uniknięcia jakichkolwiek błędów w określeniu gatunków. Należy pamiętać, aby inwentaryzacja była wykonywana przez osoby, które otrzymały certyfikaty Naczelnej Organizacji Technicznej. W zakresie rozpoznawania nie tylko drzew, ale również krzewów w stanie bezlistnym jak i też ulistnionym. Należy pamiętać, że kluczem do właściwie przygotowanej inwentaryzacji jest profesjonalna kadra z doświadczeniem nabytym w trakcie nauki oraz szkoleń i badań terenowych.

Udostępnij
(0 Votes)